Portal Rasmi
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

 faqs     Hubungi Kami     Aduan     Peta Laman

JUMLAH CALON MENGIKUT IKLAN TAHUN 2023
JUMLAH
IKLAN JAWATAN PENGISIAN SURAT PANGGILAN TEMUDUGA CALON HADIR TEMUDUGA SURAT TAWARAN SURAT PELANTIKAN
Bil 1 Tahun 2021 Tarikh Iklan 15 Disember 2021 - 25 Disember 2021 PEGAWAI TADBIR NEGERI GRED N41 (KONTRAK) 10 40 39 10 10
JUMLAH 1 10 40 39 10 10
Bil 5 Tahun 2022 Tarikh Iklan 04 Disember 2022 - 18 Disember 2022 PENOLONG PEMELIHARA HUTAN GRED G29 6 13 10 6 6
PENGAWAS HUTAN GRED G19 22 10 10 9 9
PEGAWAI SYARIAH GRED LS41 (KONTRAK) 5 21 21 5 5
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S41 (KONTRAK) 4 20 20 4 4
PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29 6 32 30 6 6
PENGHULU GRED NP29 15 41 41 16 15
PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT29 30 80 75 32 30
PEMBANTU OPERASI GRED N11 22 66 42 22 22
PENGHANTAR NOTIS GRED N11 14 65 14 14 14
PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 8 19 12 8 8
JUMLAH 10 132 367 275 122 119
Bil 1 Tahun 2023 Tarikh Iklan 06 Ogos 2023 - 20 Ogos 2023 JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT 19 7 17 13 7 7
PEMBANTU VETERINAR GRED G19 9 33 16 9 5
PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19 5 32 29 5 5
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 29 107 81 30 29
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 7 60 49 7 7
PENOLONG JURUTERA (AWAM) GRED JA29 35 114 96 36 35
PENOLONG JURUTERA (MEKANIKAL) GRED JA29 4 19 17 4 4
PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) GRED JA19 10 54 27 6 5
PELUKIS PELAN (SENI BINA) GRED JA19 6 38 22 6 5
JUMLAH 9 112 474 350 110 102
JUMLAH KESELURUHAN 20 254 881 664 242 231