msen

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah sedang menjalankan sesi temuduga bagi jawatan Penolong Juruukur Bahan yang bermula 07 Ogos 2022 sehingga 15 Ogos 2022. Berikut adalah proses sepanjang sesi temuduga berlangsung.