Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah sedang menjalankan sesi temuduga bagi jawatan Penolong Juruukur Bahan yang bermula 07 Ogos 2022 sehingga 15 Ogos 2022. Berikut adalah proses sepanjang sesi temuduga berlangsung.