Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah sedang menjalankan sesi temuduga bagi jawatan Pegawai Undang-undang Gred L41 (Kontrak) Pada 16 Oktober 2022. Berikut adalah proses sepanjang sesi temuduga berlangsung.