Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah sedang menjalankan sesi temuduga bagi jawatan Juruteknik Komputer yang bermula 01 September 2022 sehingga 05 September 2022. Berikut adalah proses sepanjang sesi temuduga berlangsung.