Perutusan Pengerusi

Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh
&
Salam Sejahtera

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izinNya saya diberi peluang untuk menyampaikan perutusan dalam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah.

Syabas dan tahniah kepada Urusetia Suruhanjaya dan pihak Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Negeri Kedah dalam menjayakan penerbitan portal rasmi Suruhanjaya ini.


Suruhanjaya selaku Pihak Berkuasa Melantik di Negeri Kedah Darul Aman sentiasa peka dengan keperluan tenaga kerja untuk memenuhi keperluan jawatan di sektor awam dan akan terus melaksanakan transformasi bagi memastikan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah menjadi sebuah organisasi yang terbaik.


Akhir kata, Suruhanjaya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah dan semua Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan yang memberi sepenuh kepercayaan kepada Suruhanjaya dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab.


Sekian, terima kasih.


DATO’ PADUKA HAJI BAKAR BIN DIN,

DHMS., DSDK., PJN., AMK., BCK., BPL.

Pengerusi

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Negeri Kedah Darul Aman

 

 

 

 
Font Resize
Contrast