Misi , Visi & Objektif

Membantu Kerajaan Negeri Dalam Mewujudkan Perkhidmatan Awam Yang Berintegriti


Mendapatkan Sumber Tenaga Manusia Yang  Berkebolehan Untuk Berkhidmat Selaras Dengan Cabaran Semasa dan Teknologi


Melaksanakan Tanggungjawab Berdasarkan Kepada Enakmen Suruhanjaya Dengan Telus, Amanah dan Professional